Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.26.5

Verš

ṛṣir uvāca
antarāla eva tri-jagatyās tu diśi dakṣiṇasyām adhastād bhūmer upariṣṭāc ca jalād yasyām agniṣvāttādayaḥ pitṛ-gaṇā diśi svānāṁ gotrāṇāṁ parameṇa samādhinā satyā evāśiṣa āśāsānā nivasanti.

Synonyma

ṛṣiḥ uvāca — velký mudrc odpověděl; antarāle — v meziprostoru; eva — jistě; tri-jagatyāḥ — tří světů; tu — ale; diśi — směrem; dakṣiṇasyām — jižním; adhastāt — pod; bhūmeḥ — na Zemi; upariṣṭāt — těsně nad; ca — a; jalāt — Oceán Garbhodaka; yasyām — v němž; agniṣvāttā-ādayaḥ — v čele s Agniṣvāttou; pitṛ-gaṇāḥ — bytosti známé jako pitové; diśi — směr; svānām — svých; gotrāṇām — rodin; parameṇa — s hlubokým; samādhinā — pohroužením v myšlenkách na Pána; satyāḥ — v pravdě; eva — jistě; āśiṣaḥ — požehnání; āśāsānāḥ — touží; nivasanti — žijí.

Překlad

Velký mudrc Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Všechny pekelné planety spočívají v prostoru mezi Oceánem Garbhodaka a třemi světy. Nacházejí se pod Bhū-maṇḍalou na jižní straně vesmíru, těsně nad vodou Oceánu Garbhodaka. V této oblasti mezi Oceánem Garbhodaka a nižšími planetárními soustavami je také Pitṛloka. Všichni obyvatelé Pitṛloky v čele s Agniṣvāttou meditují v hlubokém samādhi o Nejvyšší Osobnosti Božství a vždy přejí blaho svým rodinám.

Význam

Jak již bylo vysvětleno, pod naší planetární soustavou je sedm nižších planetárních soustav, z nichž nejníže umístěná se nazývá Pātālaloka. Pod ní se nacházejí další planety, které jsou známé jako Narakaloka neboli pekelné planety. Na dně vesmíru je oceán Garbhodaka. Pekelné planety tedy leží mezi Pātālalokou a oceánem Garbhodaka.