Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.3

Verš

atha ca yatra kauṭumbikā dārāpatyādayo nāmnā karmaṇā vṛka-sṛgālā evānicchato ’pi kadaryasya kuṭumbina uraṇakavat saṁrakṣyamāṇaṁ miṣato ’pi haranti.

Synonyma

atha — takto; ca — také; yatra — ve kterém; kauṭumbikāḥ — členové rodiny; dāra-apatya-ādayaḥ — počínaje manželkou a dětmi; nāmnā — pouze jménem; karmaṇā — svým chováním; vṛka-sṛgālāḥ — tygři a šakali; eva — jistě; anicchataḥ — toho, kdo nechce utrácet svůj majetek; api — jistě; kadaryasya — jelikož je příliš lakomý; kuṭumbinaḥ — který je obklopen členy své rodiny; uraṇaka-vat — jako jehně; saṁrakṣyamāṇam — i když chráněný; miṣataḥ — toho, kdo sleduje; api — dokonce; haranti — násilím seberou.

Překlad

Můj milý králi, členové rodiny v tomto hmotném světě vystupují pod jmény “manželka a děti”, ale ve skutečnosti se chovají jako tygři a šakali. Ovčák se snaží chránit své ovce jak nejlépe dovede, ale tygři a lišky je přesto násilně unesou. Stejně tak chce lakomý muž pečlivě střežit své peníze, ale členové rodiny mu všechno jeho jmění násilím seberou, přestože je velice bdělý.

Význam

Jeden hindský básník zpíval: din kā dakinī rāt kā bāghinī pālak pālak rahu cuse. Manželka je ve dne jako čarodějnice a v noci jako tygřice; ve dne v noci z manžela jen vysává krev. Ve dne jsou to domácí výdaje hrazené penězi, které manžel vydělal za cenu vlastní krve, a v noci manžel ztrácí krev v podobě semene kvůli sexuálnímu požitku. Takto ho manželka vysává ve dne i v noci, ale on je přesto tak šílený, že se o ni velice pečlivě stará. Stejně tak i děti jsou jako tygři, šakali a lišky. Tygři, šakali a lišky unášejí jehňata i přes bdělou ovčákovu ochranu, a podobně děti okrádají otce i přesto, že na své peníze osobně dohlíží. Členové rodiny se tedy mohou nazývat “manželka a děti”, ale ve skutečnosti jsou to lupiči.