Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.4

Verš

yathā hy anuvatsaraṁ kṛṣyamāṇam apy adagdha-bījaṁ kṣetraṁ punar evāvapana-kāle gulma-tṛṇa-vīrudbhir gahvaram iva bhavaty evam eva gṛhāśramaḥ karma-kṣetraṁ yasmin na hi karmāṇy utsīdanti yad ayaṁ kāma-karaṇḍa eṣa āvasathaḥ.

Synonyma

yathā — stejně jako; hi — jistě; anuvatsaram — každý rok; kṛṣyamāṇam — zorané; api — ačkoliv; adagdha-bījam — v němž semena nejsou spálena; kṣetram — pole; punaḥ — znovu; eva — jistě; āvapana-kāle — v době setí; gulma — keři; tṛṇa — trávou; vīrudbhiḥ — popínavými rostlinami; gahvaram iva — jako loubí; bhavati — stává se; evam — takto; eva — jistě; gṛha-āśramaḥ — rodinný život; karma-kṣetram — pole činností; yasmin — v němž; na — ne; hi — jistě; karmāṇi utsīdanti — plodonosné činnosti zmizí; yat — proto; ayam — toto; kāma-karaṇḍaḥ — skladiště tužeb po plodech; eṣaḥ — toto; āvasathaḥ — sídlo.

Překlad

Každý rok oráč zoře své obilné pole a zničí všechen plevel. Semena tam však zůstanou, a jelikož nejsou zcela spálena, vzejdou znovu se zasetým obilím. Dokonce i poté, co byl plevel podrytý, roste velmi hustě. Podobně je gṛhastha-āśram (rodinný život) polem plodonosných činností. Dokud není touha užívat si rodinného života dokonale spálena, znovu a znovu vyrůstá. Nádoba si zachovává vůni kafru i poté, co z ní byl kafr odstraněn. Dokud nejsou zničena semena tužeb, nejsou zničeny ani plodonosné činnosti.

Význam

Dokud člověk plně nepřeorientuje své touhy na službu Nejvyšší Osobnosti Božství, touha po rodinném životě v něm zůstane dokonce i poté, co přijme sannyās. Někdy se stává, že oddaný v naší Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy ze sentimentu přijme sannyās, ale jelikož jeho touhy nejsou zcela spáleny, vrátí se znovu k rodinnému životu, nehledě na nebezpečí, že ztratí svou prestiž a zostudí své dobré jméno. Tyto silné touhy lze zcela spálit, když se člověk plně zaměstná oddanou službou Pánu.