Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.14

Verš

jagur mahendrāsanam ojasā sthitaṁ
viśvāvasus tumburur asmad-ādayaḥ
gandharva-siddhā ṛṣayo ’stuvan muhur
vidyādharāś cāpsarasaś ca pāṇḍava

Synonyma

jaguḥ — opěvování slávy; mahendra-āsanam — trůn krále Indry; ojasā — vlastní silou; sthitam — usazený na; viśvāvasuḥ — nejpřednější zpěvák mezi Gandharvy; tumburuḥ — další zpěvák z řad Gandharvů; asmat-ādayaḥ — včetně nás (Nārada a další rovněž oslavovali Hiraṇyakaśipua); gandharva — obyvatelé Gandharvaloky; siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; ṛṣayaḥ — velcí mudrci a světci; astuvan — přednášeli modlitby; muhuḥ — znovu a znovu; vidyādharāḥ — obyvatelé Vidyādhara-loky; ca — a; apsarasaḥ — obyvatelstvo Apsaroloky; ca — a; pāṇḍava — ó potomku Pāṇḍua.

Překlad

Ó Mahārāji Yudhiṣṭhire, potomku Pāṇḍua! Hiraṇyakaśipu, usazený na trůnu krále Indry, vlastní silou ovládal obyvatele všech ostatních planet. Dva Gandharvové — Viśvāvasu a Tumburu — já sám, Vidyādharové, Apsary a mudrci jsme mu znovu a znovu přednášeli oslavné modlitby.

Význam

Asurové někdy nabydou takové moci, že i Nāradu Muniho a podobné oddané mohou přimět, aby jim sloužili. To neznamená, že byl Nārada Hiraṇyakaśipuovi podřízený. Někdy se však v tomto hmotném světě stane, že asurové mohou ovládnout velké osobnosti a dokonce i velké oddané.