Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.15

Verš

sa eva varṇāśramibhiḥ
kratubhir bhūri-dakṣiṇaiḥ
ijyamāno havir-bhāgān
agrahīt svena tejasā

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); eva — skutečně; varṇa-āśramibhiḥ — těmi, kdo striktně dodržovali usměrňující zásady čtyř vareṇ a čtyř āśramů; kratubhiḥ — obřady; bhūri — hojně; dakṣiṇaiḥ — obdarovávaný; ijyamānaḥ — uctívaný; haviḥ-bhāgān — části obětin; agrahīt — přivlastňoval si; svena — svou vlastní; tejasā — silou.

Překlad

Hiraṇyakaśipu, jehož striktní následovníci zásad vareṇ a āśramů uctívali oběťmi a věnovali mu přitom velké dary, místo dávání podílů z obětin polobohům přijímal vše sám.