Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.15

Verš

tadaiva tasmin ninado ’tibhīṣaṇo
babhūva yenāṇḍa-kaṭāham asphuṭat
yaṁ vai sva-dhiṣṇyopagataṁ tv ajādayaḥ
śrutvā sva-dhāmātyayam aṅga menire

Synonyma

tadā — tehdy; eva — právě; tasmin — uvnitř (sloupu); ninadaḥ — zvuk; ati-bhīṣaṇaḥ — hrůzostrašný; babhūva — byl; yena — jehož působením; aṇḍa-kaṭāham — obal vesmíru; asphuṭat — zdálo se, že praská; yam — který; vai — skutečně; sva-dhiṣṇya-upagatam — dosahující jejich sídel; tu — ale; aja-ādayaḥ — polobozi v čele s Pánem Brahmou; śrutvā — když slyšeli; sva-dhāma-atyayam — zkáza jejich sídel; aṅga — můj milý Yudhiṣṭhire; menire — mysleli si.

Překlad

Můj milý Yudhiṣṭhire, tehdy se ze sloupu ozval strašlivý zvuk — zdálo se, že jeho silou puká obal vesmíru. Dospěl i k sídlům polobohů, jako je Pán Brahmā, kteří si mysleli: “Naše planety postihuje zkáza!”

Význam

Tak jako my někdy dostaneme velký strach při zaslechnutí hromu a může nás napadnout, že naše domy budou zničeny, i velcí polobozi, jako je Pán Brahmā, se báli, když slyšeli hřmění vycházející ze sloupu před Hiraṇyakaśipuem.