Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.16

Verš

sa vikraman putra-vadhepsur ojasā
niśamya nirhrādam apūrvam adbhutam
antaḥ-sabhāyāṁ na dadarśa tat-padaṁ
vitatrasur yena surāri-yūtha-pāḥ

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); vikraman — ukazující svou sílu; putra-vadha-īpsuḥ — toužící zabít vlastního syna; ojasā — s velkou silou; niśamya — když slyšel; nirhrādam — pronikavý zvuk; apūrvam — nikdy dříve neslyšený; adbhutam — úžasný; antaḥ-sabhāyām — uprostřed velké sněmovny; na — ne; dadarśa — viděl; tat-padam — zdroj toho burácení; vitatrasuḥ — začali se bát; yena — jehož vlivem (toho zvuku); sura-ari-yūtha-pāḥ — ostatní vůdci démonů (nejen Hiraṇyakaśipu).

Překlad

Když Hiraṇyakaśipu, toužící zabít vlastního syna, předváděl svou neobyčejnou sílu, uslyšel tento úžasný, burácivý, dosud nikdy neslyšený zvuk. Když ho slyšeli ostatní vůdci démonů, začali se bát. Nikdo z nich nedokázal najít zdroj tohoto zvuku ve shromáždění.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.8) o sobě Kṛṣṇa říká:

raso 'ham apsu kaunteya
prabhāsmi śaśi sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu

“Jsem chuť vody, ó synu Kuntī (Arjuno), jsem světlo slunce a měsíce, slabika oṁ ve védských mantrách, zvuk v éteru a schopnost v člověku.” Zde Pán projevil svou všudypřítomnost burácivým zvukem v nebi (śabdaḥ khe). Hřmění bylo důkazem, že je přítomný. Démoni jako Hiraṇyakaśipu nyní mohli poznat Pánovu svrchovanou moc, a Hiraṇyakaśipu se začal bát. Člověk, ať je jakkoliv mocný, se vždy bojí zvuku hromu. Hiraṇyakaśipu a všichni démoni, kteří byli jeho společníky, měli z přítomnosti Nejvyššího Pána v podobě zvuku nesmírný strach, i když nedokázali zjistit, odkud tento zvuk pochází.