Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.11

Verš

anye ca devarṣi-brahmarṣi-varyā
rājarṣi-varyā aruṇādayaś ca
nānārṣeya-pravarān sametān
abhyarcya rājā śirasā vavande

Synonyma

anye — mnozí jiní; ca — také; devarṣi — svatí polobozi; brahmarṣi — svatí brāhmaṇové; varyāḥ — přední; rājarṣi-varyāḥ — přední svatí králové; aruṇa-ādayaḥ — zvláštní vrstva rājarṣiů; ca — a; nānā — mnoho jiných; ārṣeya-pravarān — vůdčí postavy v dynastiích mudrců; sametān — shromáždili se; abhyarcya — uctíváním; rājā — král; śirasā — poklonil se hlavou k zemi; vavande — přivítal.

Překlad

Bylo tam také mnoho jiných svatých polobohů, králů a zvláštních vladařů zvaných aruṇādayové (zvláštní vrstva rājarṣiů) z různých dynastií mudrců. Když se všichni shromáždili, aby se setkali s králem, Parīkṣit je náležitě přivítal a poklonil se hlavou k zemi.

Význam

Klanět se hlavou k zemi na důkaz úcty k nadřízeným je projevem vynikající etikety, která hosta hluboko v srdci zavazuje. I ten nejhorší hříšník může tímto procesem jednoduše získat prominutí a Mahārāja Parīkṣit, přestože ho všichni ṛṣiové a králové ctili, přivítal všechny velké muže s touto pokornou etiketou, aby byl omluven za všechny své případné přestupky. Každý citlivý člověk obvykle používá v posledním stádiu svého života tuto pokornou metodu, aby dříve než odejde získal odpuštění. Mahārāja Parīkṣit takto pokorně všechny žádal o požehnání, aby se mohl vrátit domů, zpátky k Bohu.