Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.3.22-24

Verš

yasya brahmādayo devā
vedā lokāś carācarāḥ
nāma-rūpa-vibhedena
phalgvyā ca kalayā kṛtāḥ
yathārciṣo ’gneḥ savitur gabhastayo
niryānti saṁyānty asakṛt sva-rociṣaḥ
tathā yato ’yaṁ guṇa-sampravāho
buddhir manaḥ khāni śarīra-sargāḥ
sa vai na devāsura-martya-tiryaṅ
na strī na ṣaṇḍho na pumān na jantuḥ
nāyaṁ guṇaḥ karma na san na cāsan
niṣedha-śeṣo jayatād aśeṣaḥ

Synonyma

yasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; brahma-ādayaḥ — významní polobozi, v čele s Pánem Brahmou; devāḥ — a jiní polobozi; vedāḥ — védské poznání; lokāḥ — různé osobnosti; cara-acarāḥ — pohyblivé a nehybné (jako stromy a rostliny); nāma-rūpa — různých jmen a různých podob; vibhedena — tímto rozdělením; phalgvyā — jež jsou méně významné; ca — také; kalayā — částmi; kṛtāḥ — vytvořené; yathā — jako; arciṣaḥ — jiskry; agneḥ — ohně; savituḥ — ze Slunce; gabhastayaḥ — zářící částečky; niryānti — vycházejí; saṁyānti — a vstupují do; asakṛt — znovu a znovu; sva-rociṣaḥ — jako nedílné části; tathā — stejně tak; yataḥ — Nejvyšší Pán, z něhož; ayam — tento; guṇa-sampravāhaḥ — nepřetržitý projev různých kvalit přírody; buddhiḥ manaḥ — inteligence a mysl; khāni — smysly; śarīra — těla (hrubého a jemného); sargāḥ — části; saḥ — tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; vai — vskutku; na — není; deva — polobůh; asura — démon; martya — lidská bytost; tiryak — pták nebo zvíře; na — ani; strī — žena; na — ani; ṣaṇḍhaḥ — bezpohlavní jedinec; na — ani; pumān — muž; na — ani; jantuḥ — živočich; na ayam — také není; guṇaḥ — hmotná kvalita; karma — plodonosná činnost; na — není; sat — projev; na — ani; ca — také; asat — neprojevený; niṣedha — rozlišování metodou neti neti (“toto ne, toto ne”); śeṣaḥ — je koncem; jayatāt — sláva Jemu; aśeṣaḥ — neomezenému.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství tvoří své nepatrné nedílné součásti, jīva- tattvu, počínaje Pánem Brahmou, polobohy a expanzemi védského poznání (Sāma, Ṛg, Yajur a Atharva) i všemi ostatními živými bytostmi, pohyblivými i nehybnými, s různými jmény a charakteristikami. Stejně jako jiskry ohně nebo zářící paprsky slunce vycházejí ze svých zdrojů a znovu a znovu se do nich vracejí, mysl, inteligence, smysly, hrubohmotné a jemnohmotné tělo a nepřetržité proměny různých kvalit přírody vycházejí z Pána a znovu s Ním splývají. Pán není polobůh, démon, člověk ani pták či čtvernožec. Není žena, muž či bezpohlavní a není ani zvíře. Není hmotnou kvalitou, plodonosným činem, projevem ani ničím neprojeveným. Je závěrem rozlišování (“toto ne, toto ne”) a je neomezený. Sláva Nejvyšší Osobnosti Božství!

Význam

Zde je uveden souhrnný popis neomezené energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Tento svrchovaný jedinec jedná v různých fázích tak, že projevuje své nedílné části, které jsou zároveň oddělené působením Jeho různých energií (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate). Všechny energie jednají zcela přirozeně (svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca); proto je Pán neomezený. Na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate — nic se Mu nevyrovná a nic není větší než On. I když se projevuje mnoha různými způsoby, sám nemusí dělat nic (na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate), protože vše je zajištěno expanzemi Jeho neomezených energií.