Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.21

Verš

ahaṁ bhavo yūyam atho ’surādayo
manuṣya-tiryag-druma-gharma-jātayaḥ
yasyāvatārāṁśa-kalā-visarjitā
vrajāma sarve śaraṇaṁ tam avyayam

Synonyma

aham — já; bhavaḥ — Pán Śiva; yūyam — vy všichni polobozi; atho — a také; asura-ādayaḥ — démoni a další; manuṣya — lidské bytosti; tiryak — zvířata; druma — stromy a rostliny; gharma-jātayaḥ — jakož i hmyz a bakterie zrozené z potu; yasya — jehož (Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství); avatāra — inkarnace puruṣi; aṁśa — Jeho nedílné součásti, guṇa- avatāra, Brahmy; kalā — Brahmových synů; visarjitāḥ — vytvořeni plozením; vrajāma — odebereme se; sarve — všichni; śaraṇam — do útočiště; tam — k Nejvyššímu; avyayam — nevyčerpatelnému.

Překlad

Pán Brahmā pravil: Já, Pán Śiva, vy všichni polobozi, démoni, živé bytosti zrozené z potu či vajec, stromy a rostliny klíčící ze země a živé bytosti zrozené z embrya — všichni pocházíme z Nejvyššího Pána v Jeho inkarnaci rajo-guṇy (Pána Brahmy, guṇa-avatāra) a z velkých mudrců (ṛṣiů), kteří jsou částí mne. Uchylme se proto k Nejvyššímu Pánu a přijměme útočiště u Jeho lotosových nohou.

Význam

Některé živé bytosti se rodí z embrya, další z potu a jiné ze semen. Všechny tedy pocházejí z guṇa-avatāra Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Osobnost Božství je konečným útočištěm všech.