Skip to main content

Synonyma

aloka-vratam
sliby stavů brahmacarya, vānaprastha nebo sannyāsaŚrīmad-bhāgavatam 8.3.7
arcana-vratam
slib uctívání. — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.1
bāla-hatyā-vratam
odčinění za vraždu dítěte — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.14
bṛhat-vratam
zapřisáhlý brahmacārīŚrīmad-bhāgavatam 4.27.21
dhṛta-vratam
plně oddaná slibu — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.42
dhṛta-vratām
zapřisáhlá — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.32
dvādaśī-vratam
slib dodržovat Ekādaśī a Dvādaśī. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.29
vratam idam
uctívání touto metodou spojenou se slibem — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.46
tento obřad payo-vrataŚrīmad-bhāgavatam 8.17.1
madhu-vratam
včelami. — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.18
payaḥ-vratam
se slibem přijímat pouze mléko — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.25
dodržování slibu zvaného payo-vrataŚrīmad-bhāgavatam 8.16.47
obřad známý jako payo-vrataŚrīmad-bhāgavatam 8.16.58
payaḥ- vratam
obřad zvaný payo-vrata.Śrīmad-bhāgavatam 8.17.2-3
sarva-vratam
všechny náboženské procedury — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.60
satya-vratam
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž nikdy neporušuje svůj slib — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.26
su-vratām
ctnostnou. — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.2
vratam
slib — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.45, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.46, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.46, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.54, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.55, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.69, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.34
slib. — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.61
Vratu — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.15-16
chování — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.32
dodržování slibů — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.61
sliby — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.43
ve formě uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.24
obřadní slib — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.62
slib celibátu (brahmacarya) — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.10
svůj slib — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.50
s naším slibem (celibátu) — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.40
tento neochvĕjný přístup. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.37
slib (brahmacaryi) — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.30
sliby jako půst na Ekādaśī — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24
vratām
jejíž (panenský) slib — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.25-26