Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.55

Verš

bāḍham ity abhyupetyātha
ditī rājan mahā-manāḥ
kaśyapād garbham ādhatta
vrataṁ cāñjo dadhāra sā

Synonyma

bāḍham — ano; iti — takto; abhyupetya — přijímající; atha — potom; ditiḥ — Diti; rājan — ó králi; mahā-manāḥ — radující se; kaśyapāt — od Kaśyapy; garbham — semeno; ādhatta — získala; vratam — slib; ca — a; añjaḥ — řádně; dadhāra — vykonávala; — ona.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, Diti, manželka Kaśyapy, souhlasila s tím, že podstoupí očistný proces zvaný puṁsavana. “Ano,” řekla, “udělám vše podle tvých pokynů.” Když s velkou radostí přijala semeno od Kaśyapy a otěhotněla, začala věrně plnit daný slib.