Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.25

Verš

phālgunasyāmale pakṣe
dvādaśāhaṁ payo-vratam
arcayed aravindākṣaṁ
bhaktyā paramayānvitaḥ

Synonyma

phālgunasya — měsíce Phālguna (únor a březen); amale — během jasných; pakṣe — čtrnácti dnů; dvādaśa-aham — po dvanáct dní, konče Dvādaśīm, dnem po Ekādaśī; payaḥ-vratam — se slibem přijímat pouze mléko; arcayet — je třeba uctívat; aravinda-akṣam — Nejvyšší Osobnost Božství s lotosovýma očima; bhaktyā — oddaností; paramayā — čistou; anvitaḥ — prostoupený.

Překlad

Po dvanáct dní v jasné polovině měsíce Phālguna (únor a březen), konče Dvādaśīm, je třeba dodržovat slib, že budeš žít pouze z mléka, a s veškerou oddaností uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Pána s lotosovýma očima.

Význam

Uctívat s oddaností Nejvyššího Pána Viṣṇua znamená následovat arcana-mārgu.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

Oddaný by měl instalovat Božstvo Pána Viṣṇua či Kṛṣṇy a pečlivě Ho uctívat — oblékat Ho, zdobit květinovými girlandami a obětovat Mu různé ovoce, květy a vařená jídla, chutně připravená s použitím ghí, cukru a obilnin. Také by měl podle pokynů písem za zvonění zvonkem obětovat lampu, vonné tyčinky a tak dále. Tomu se říká uctívání Pána. Zde je doporučeno, aby oddaný dodržoval slib, že se bude živit pouze mlékem, což se nazývá payo-vrata. Tak jako je na Ekādaśī oddanou službou vynechat obilniny, na Dvādaśī se doporučuje nepožívat nic než mléko. Payo-vrata a oddaná služba Nejvyššímu Pánu formou arcana se má vykonávat s postojem čisté oddanosti (bhaktyā). Bez bhakti nelze Nejvyšší Osobnost Božství uctívat. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. Ten, kdo chce poznat Nejvyšší Osobnost Božství, vědět, co si Pán přeje jíst a co Ho uspokojí, a být s Ním v přímém styku, musí přijmout proces bhakti. To je doporučeno i v tomto verši: bhaktyā paramayānvitaḥ — člověk má být prostoupen čistou oddanou službou.