Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.24

Verš

śrī-kaśyapa uvāca
etan me bhagavān pṛṣṭaḥ
prajā-kāmasya padmajaḥ
yad āha te pravakṣyāmi
vrataṁ keśava-toṣaṇam

Synonyma

śrī-kaśyapaḥ uvāca — Kaśyapa Muni řekl; etat — toto; me — mnou; bhagavān — nejmocnější; pṛṣṭaḥ — když byl požádán; prajā-kāmasya — s touhou po potomstvu; padma-jaḥ — Pán Brahmā, který se narodil z lotosového květu; yat — cokoliv; āha — řekl; te — tobě; pravakṣyāmi — vyložím; vratam — ve formě uctívání; keśava-toṣaṇam — kterým je uspokojen Keśava, Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Śrī Kaśyapa Muni pravil: Když jsem si přál mít potomstvo, položil jsem Pánu Brahmovi, který se narodil z lotosového květu, různé otázky. Nyní ti vyložím tentýž způsob uspokojení Keśavy, Nejvyšší Osobnosti Božství, jaký mě naučil Pán Brahmā.

Význam

Zde je další vysvětlení procesu oddané služby. Kaśyapa Muni se rozhodl naučit Aditi stejnou metodu, jakou mu pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství doporučil Brahmā. To je správný postup. Guru neučí svého žáka nějakou novou metodu, kterou by si sám vymyslel. Žák od gurua přijímá autorizovanou metodu, kterou guru obdržel od svého gurua. To je systém učednické posloupnosti (evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ), pravý védský způsob, jak přijmout oddanou službu, která těší Nejvyšší Osobnost Božství. Vyhledat pravého gurua, duchovního mistra, je tedy nezbytné. Pravý duchovní mistr je ten, kdo získal milost svého gurua, který je pravý díky tomu, že také získal milost svého gurua. To se nazývá paramparā. Dokud člověk nepřijme tento systém parampary, nepřinese mu pronášení mantry, kterou dostal, žádný prospěch. V dnešní době se objevuje mnoho falešných guruů, kteří si vymýšlejí vlastní mantry jako prostředek pro hmotný, nikoliv duchovní pokrok. Je-li však mantra vymyšlená, nemůže být účinná. Mantry a metoda oddané služby mají zvláštní moc, ale pouze za předpokladu, že jsou získány od autorizované osoby.