Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.26

Verš

sinīvālyāṁ mṛdālipya
snāyāt kroḍa-vidīrṇayā
yadi labhyeta vai srotasy
etaṁ mantram udīrayet

Synonyma

sinīvālyām — během dne, kdy je měsíc v novu; mṛdā — hlínou; ālipya — když si potře tělo; snāyāt — má se vykoupat; kroḍa-vidīrṇayā — kterou vyryl kanec svým klem; yadi — jestliže; labhyeta — je dostupná; vai — vskutku; srotasi — v tekoucí řece; etam mantram — tuto mantru; udīrayet — má recitovat.

Překlad

Je-li dostupná hlína, kterou vyryl kanec, oddaný by si ji měl během novu rozetřít po těle a pak se vykoupat v tekoucí řece. Během koupele by měl recitovat následující mantru.