Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.27

Verš

tvaṁ devy ādi-varāheṇa
rasāyāḥ sthānam icchatā
uddhṛtāsi namas tubhyaṁ
pāpmānaṁ me praṇāśaya

Synonyma

tvam — ty; devi — ó matko Země; ādi-varāheṇa — Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance; rasāyāḥ — ze dna vesmíru; sthānam — místo; icchatā — přející si; uddhṛtā asi — byla jsi vyzdvižena; namaḥ tubhyam — s úctou se ti klaním; pāpmānam — všechny hříšné činy a reakce za ně; me — moje; praṇāśaya — prosím odčiň.

Překlad

Ó matko Země, byla jsi vyzdvižena Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance, protože sis přála místo, kde bys mohla zůstat. Modlím se, abys milostivě zničila všechny reakce mého hříšného života. Skládám ti uctivé poklony.