Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.28

Verš

nirvartitātma-niyamo
devam arcet samāhitaḥ
arcāyāṁ sthaṇḍile sūrye
jale vahnau gurāv api

Synonyma

nirvartita — skončeny; ātma-niyamaḥ — běžné denní povinnosti oddaného, jako mytí, recitování dalších manter a tak dále; devam — Nejvyšší Osobnost Božství; arcet — má uctívat; samāhitaḥ — soustředěně; arcāyām — Božstva; sthaṇḍile — oltář; sūrye — slunce; jale — vodu; vahnau — oheň; gurau — duchovního mistra; api — vskutku.

Překlad

Pak má člověk vykonat své každodenní duchovní povinnosti a s upřenou pozorností uctívat Božstvo Nejvyššího Pána a také oltář, slunce, vodu, oheň a duchovního mistra.