Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.2-3

Verš

cintayanty ekayā buddhyā
mahā-puruṣam īśvaram
pragṛhyendriya-duṣṭāśvān
manasā buddhi-sārathiḥ
manaś caikāgrayā buddhyā
bhagavaty akhilātmani
vāsudeve samādhāya
cacāra ha payo-vratam

Synonyma

cintayanti — neustále myslící; ekayā — soustředěná na jediný cíl; buddhyā — s inteligencí; mahā-puruṣam — na Nejvyšší Osobnost Božství; īśvaram — nejvyššího vládce, Pána Viṣṇua; pragṛhya — zcela ovládající; indriya — smysly; duṣṭa — mocné; aśvān — koně; manasā — myslí; buddhi- sārathiḥ — za pomoci inteligence jakožto vozataje; manaḥ — mysl; ca — také; eka-agrayā — s upřenou pozorností; buddhyā — s inteligencí; bhagavati — na Nejvyšší Osobnost Božství; akhila-ātmani — Nejvyšší Duši, Nadduši všech živých bytostí; vāsudeve — na Pána Vāsudeva; samādhāya — plně soustřeďující svou pozornost; cacāra — vykonávala; ha — tak; payaḥ- vratam — obřad zvaný payo-vrata.

Překlad

Aditi myslela na Nejvyšší Osobnost Božství s upřenou pozorností, a tak zcela ovládla svou mysl a smysly, jež připomínaly mocné koně. Soustředila svou mysl na Nejvyššího Pána, Vāsudeva, a tak prováděla obřad zvaný payo-vrata.

Význam

Toto je metoda bhakti-yogy.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Oddaný by měl prokazovat transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filozofické spekulace. To se nazývá čistá oddaná služba.” Je jen třeba se soustředit na lotosové nohy Vāsudeva, Kṛṣṇy (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). Pak budou mysl a smysly ovládnuté a člověk bude schopný se plně zaměstnat oddanou službou Pánu. Pro ovládnutí mysli a smyslů tedy oddaný nemusí praktikovat haṭha-yogu — díky své čisté oddané službě Pánu je ovládá automaticky.