Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.18

Verš

gṛhodyānaṁ kusumitai
ramyaṁ bahv-amara-drumaiḥ
kūjad-vihaṅga-mithunaṁ
gāyan-matta-madhuvratam

Synonyma

gṛha-udyānam — domácí zahrada; kusumitaiḥ — květinami a ovocem; ramyam — krásné; bahu-amara-drumaiḥ — s četnými nebeskými stromy; kūjat — zpěv; vihaṅga — ptáků; mithunam — v párech; gāyat — bzučícími; matta — omámenými; madhu-vratam — včelami.

Překlad

V prostranství kolem hlavních komnat byly krásné zahrady, v nichž kvetly sladce vonící květiny. Rostlo tam také mnoho vysokých a krásných stromů, které plodily osvěžující ovoce. Zvláštním kouzlem těchto zahrad bylo, že na stromech seděli zpěvní ptáci, a jejich zpěv, který se mísil s bzučením včel, činil celou atmosféru úžasně příjemnou.