Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.60

Verš

ayaṁ vai sarva-yajñākhyaḥ
sarva-vratam iti smṛtam
tapaḥ-sāram idaṁ bhadre
dānaṁ ceśvara-tarpaṇam

Synonyma

ayam — toto; vai — vskutku; sarva-yajña — všechny druhy náboženských obřadů a obětí; ākhyaḥ — nazvané; sarva-vratam — všechny náboženské procedury; iti — takto; smṛtam — chápána; tapaḥ-sāram — esence veškeré askeze; idam — toto; bhadre — ó ctnostná ženo; dānam — rozdávání milodarů; ca — a; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tarpaṇam — způsob, jak potěšit.

Překlad

Tato payo-vrata je také známá jako sarva-yajña. To znamená, že touto obětí lze automaticky vykonat všechny ostatní oběti. Je rovněž uznávána za nejlepší ze všech náboženských obřadů. Ó vznešená ženo, je to esence veškeré askeze a ideální způsob, jak rozdávat milodary a potěšit nejvyššího vládce.

Význam

Ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param. To řekl Pán Śiva Pārvatī. Uctívání Pána Viṣṇua je nejvyšší metodou uctívání a nyní bylo podrobně popsáno, jak je uctíván obřadem payo-vrata. Konečným cílem života je potěšit Pána Viṣṇua prostřednictvím varṇāśrama-dharmy. Védská pravidla pro čtyři varṇy a čtyři āśramy směřují k uctívání Viṣṇua (viṣṇur ārādhyate puṁsāṁ nānyat tat-toṣa-kāraṇam). Rozvoj hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je také viṣṇu-ārādhanam, uctíváním Pána Viṣṇua, s ohledem na současný věk. Metodu payo-vrata pro viṣṇu-ārādhanam vyložil Kaśyapa Muni své manželce Aditi na nebeských planetách před dávnou dobou, a ta samá metoda platí i dnes na této Zemi. Zvláště ve věku Kali je metodou hnutí pro vědomí Kṛṣṇy otvírat stovky a tisíce chrámů Viṣṇua (chrámy Rādhā-Kṛṣṇy, Jagannātha, Balarāma, Sītā-Rāmy, Gaura-Nitāie a tak dále). Uctívání Pána Višnua předepsaným způsobem v těchto chrámech se vyrovná provádění zde doporučeného obřadu payo-vrata. Obřad payo-vrata se provádí od prvního do třináctého dne jasné poloviny měsíce, ale naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy uctívá Pána Viṣṇua v každém chrámu dvacet čtyři hodin denně programem složeným z kīrtanu, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā- mantry, obětování chutného jídla Pánu Viṣṇuovi a rozdáváním těchto pokrmů vaiṣṇavům a ostatním. To vše jsou autorizované činnosti, a budou-li členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy věrni těmto zásadám, dosáhnou stejného výsledku, jaký má provádění obřadu payo-vrata. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tedy obsažena esence všech příznivých činností, jako je konání yajñi, rozdávání milodarů, dodržování různých slibů a podstupování askeze. Členové tohoto hnutí by tedy měli doporučené metody upřímně praktikovat. Cílem oběti je ovšem potěšení Pána Viṣṇua. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ — v Kali-yuze inteligentní osoby provádějí saṅkīrtana- yajñu. Tento proces je třeba svědomitě následovat.