Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.1

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktā sāditī rājan
sva-bhartrā kaśyapena vai
anv atiṣṭhad vratam idaṁ
dvādaśāham atandritā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; uktā — když dostala radu; — ta žena; aditiḥ — Aditi; rājan — ó králi; sva-bhartrā — od svého manžela; kaśyapena — Kaśyapy Muniho; vai — vskutku; anu — podobně; atiṣṭhat — konala; vratam idam — tento obřad payo-vrata; dvādaśa- aham — po dvanáct dní; atandritā — nelenící.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, poté, co Aditi dostala od svého manžela Kaśyapy Muniho tuto radu, nelenila a přísně následovala jeho pokyny. Tak vykonala obřad payo-vrata.

Význam

Pro dosažení jakéhokoliv pokroku — a zvláště v duchovním životě — je nutné přísně následovat autorizované pokyny učitele. Aditi jednala podle toho a přísně se řídila pokyny svého manžela a gurua. Védy praví: yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau. Je nezbytné, aby žák měl naprostou víru v gurua, který mu pomáhá dělat pokrok v duchovním životě. Jakmile žák uvažuje nezávisle a nehledí na pokyny duchovního mistra, nemůže uspět (yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi). Aditi velice přísně následovala pokyny svého manžela a duchovního mistra, a tak byla úspěšná.