Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.19.1

Verš

śrī-rājovāca
vrataṁ puṁsavanaṁ brahman
bhavatā yad udīritam
tasya veditum icchāmi
yena viṣṇuḥ prasīdati

Synonyma

śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit řekl; vratam — slib; puṁsavanam — zvaný puṁsavana; brahman — ó brāhmaṇo; bhavatā — tebou; yat — který; udīritam — byl zmíněný; tasya — toho; veditum — vědět; icchāmi — přeji si; yena — kterým; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; prasīdati — je potěšen.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit řekl: Můj drahý pane, mluvil jsi o slibu zvaném puṁsavana. Nyní si o něm přeji slyšet podrobnosti, protože vím, že jeho dodržováním může člověk potěšit Nejvyššího Pána, Viṣṇua.