Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.46

Verš

ditir uvāca
dhārayiṣye vrataṁ brahman
brūhi kāryāṇi yāni me
yāni ceha niṣiddhāni
na vrataṁ ghnanti yāny uta

Synonyma

ditiḥ uvāca — Diti řekla; dhārayiṣye — přijmu; vratam — slib; brahman — můj milý brāhmaṇo; brūhi — prosím pověz; kāryāṇi — musí být učiněno; yāni — co; me — mně; yāni — co; ca — a; iha — zde; niṣiddhāni — je zakázáno; na — ne; vratam — slib; ghnanti — poruší; yāni — co; uta — také.

Překlad

Diti odpověděla: Můj milý brāhmaṇo, musím přijmout tvoji radu a dodržovat příslušný slib. Nyní mi pověz, co musím dělat, co je zakázáno a co tento slib neporuší. To vše mi, prosím, jasně vysvětli.

Význam

Jak bylo uvedeno dříve, ženy mají obvykle sklony sloužit svým vlastním cílům. Kaśyapa Muni navrhl Diti přípravný proces, který jí během jednoho roku umožní vyplnit její touhy. Jelikož si toužebně přála zabít Indru, okamžitě souhlasila a řekla: “Prosím, pověz mi, o jaký slib se jedná a jak ho mám dodržovat. Přísahám, že udělám, co je třeba, a že ho neporuším.” To je další stránka ženské psychologie. Přestože žena nesmírně ráda vidí, když se plní její vlastní plány, nevinně následuje pokyny, které jí někdo — zvláště její manžel — dává. Tak může být vychována pro vyšší cíle. Žena si od přírody přeje následovat muže; je-li tedy muž ušlechtilý, žena může být vychována pro ušlechtilý cíl.