Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.34

Verš

sakṛd eva prapanno yas
tavāsmīti ca yācate
abhayaṁ sarvadā tasmai
dadāmy etad vrataṁ mama

Synonyma

sakṛt — pouze jednou; eva — zajisté; prapannaḥ — odevzdaný; yaḥ — každý, kdo; tava — Tvůj; asmi — jsem; iti — tak; ca — také; yācate — modlí se; abhayam — nebojácnost; sarvadā — vždy; tasmai — jemu; dadāmi — dám; etat — toto; vratam — slib; mama — Můj.

Překlad

„  ,Slibuji, že každému, kdo se Mi jednou upřímně odevzdá se slovy: „Můj drahý Pane, ode dneška jsem Tvůj,“ a modlí se ke Mně o odvahu, okamžitě takové osobě odvahu dodám a od té chvíle bude navždy v bezpečí.̀  “

Význam

Tento verš z Rāmāyaṇy (Yuddha-kāṇḍy 18.33) vyslovil Pán Rāmacandra.