Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.5.32

Verš

yarhi vāva sa bhagavān lokam imaṁ yogasyāddhā pratīpam ivācakṣāṇas tat-pratikriyā-karma bībhatsitam iti vratam ājagaram-āsthitaḥ śayāna evāśnāti pibati khādaty avamehati hadati sma ceṣṭamāna uccarita ādigdhoddeśaḥ.

Synonyma

yarhi vāva — když; saḥ — On; bhagavān — Osobnost Božství; lokam — obyčejní lidé; imam — toto; yogasya — praktikováním yogy; addhā — přímo; pratīpam — nepřátelští; iva — jako; ācakṣāṇaḥ — pozoroval; tat — tomu; pratikriyā — aby zabránil; karma — činnosti; bībhatsitam — odporné; iti — takto; vratam — chování; ājagaram — krajty (zůstat na jednom místě); āsthitaḥ — přijal; śayānaḥ — vleže; eva — vskutku; aśnāti — jí; pibati — pije; khādati — žvýká; avamehati — močí; hadati — kálí; sma — takto; ceṣṭamānaḥ — válel se; uccarite — ve výkalech a moči; ādigdha-uddeśaḥ — takto zamazané Jeho tělo.

Překlad

Když Pán Ṛṣabhadeva viděl, že veřejnost dělala všechno proti Jeho praktikování mystické yogy, začal se chovat jako krajta, aby se bránil útokům druhých. Ulehl na jedno místo, kde zůstal, a vleže jedl, pil, kálel, močil a válel se v tom všem. Takto si zamazal celé tělo vlastními výkaly a močí, aby se k Němu nepřátelé nepřibližovali a nerušili Ho.

Význam

Každý zakouší své osudem přidělené štěstí a neštěstí, i když zůstane na jednom místě. To je výrok śāster. Nachází-li se člověk na duchovní úrovni, může zůstat na jednom místě a o všechny jeho potřeby bude řízením svrchovaného vládce postaráno. Pokud nekáže, není třeba, aby cestoval po celém světě. Může zůstat na jednom místě a vykonávat oddanou službu podle času a okolností. Když Ṛṣabhadeva viděl, že Mu cestování po světě přináší pouze potíže, rozhodl se ulehnout na jedno místo jako krajta. Takto jedl, pil, kálel i močil a Svými výměšky si zamazal tělo, aby Ho lidé nevyrušovali.