Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.19.25

Verš

etac caritvā vidhivad vrataṁ vibhor
abhīpsitārthaṁ labhate pumān iha
strī caitad āsthāya labheta saubhagaṁ
śriyaṁ prajāṁ jīva-patiṁ yaśo gṛham

Synonyma

etat — tento; caritvā — vykonávající; vidhi-vat — podle příkazů śāster; vratam — slib; vibhoḥ — od Pána; abhīpsita — vytoužený; artham — cíl; labhate — získá; pumān — muž; iha — v tomto životě; strī — žena; ca — a; etat — tento; āsthāya — vykonávající; labheta — může získat; saubhagam — štěstí; śriyam — bohatství; prajām — potomstvo; jīva-patim — manžela, který bude mít dlouhý život; yaśaḥ — dobrou pověst; gṛham — domov.

Překlad

Pokud muž dokončí tento slib či obřad podle popisu śāster, bude moci ještě v tomto životě získat od Pána všechna požehnání, po kterých touží. Manželka, jež vykonává tento obřad, získá štěstí, bohatství, syny, manžela, který bude dlouho žít, dobrou pověst a spokojený domov.

Význam

V Bengálsku je dodnes považována za šťastlivou žena, která žije se svým manželem po dlouhou dobu. Ženy si obvykle přejí dobrého manžela, děti a domov, prosperitu, bohatství a tak dále. Jak oznamuje tento verš, žena i muž získají všechna tato vytoužená požehnání od Nejvyšší Osobnosti Božství. Díky vykonávání tohoto konkrétního druhu slibu (vrata) tak budou muž i žena, kteří si jsou vědomi Kṛṣṇy, v tomto hmotném světě šťastní a díky svému vědomí Kṛṣṇy dosáhnou duchovního světa.