Skip to main content

Synonyma

vidhi-bala
síla daná prozřetelností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.30
vidhi-bhakta
oddaní následující usměrňující zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.286
vidhi-bhakti
usměrněnou oddanou službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.15
usměrňující zásady oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.119
usměrněná oddaná služba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.84
vidhi-bhaktye
usměrněnou oddanou službou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.289
vykonáváním usměrněné oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.87
vidhi-dharma chāḍi'
když se vzdá všech usměrňujících zásad instituce varen a āśramůŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.142
sva-vidhi-niyoga-śauca-cāritra-vihīnāḥ
bez charakteru, čistoty a usměrňujících pravidel odpovídajících osobním životním povinnostem — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.10
vidhi-dharma
náboženské zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.108
sei vidhi-dharma
takové jsou usměrňující zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.112
vidhi-diṣṭaḥ
podle pokynů písem — Bg. 17.11
vidhi-hīna
bez následování jakýchkoliv usměrňujících zásad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.147
vidhi-hīnam
bez vedení písma — Bg. 17.13
vidhi-karāḥ
vykonavatelé příkazů — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.13
vidhi-karīḥ
služebnice — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.8
vidhi-kovidaiḥ
za pomoci knězů, kteří znají usměrňující zásady. — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.50
vidhi-vidhāne kuśala
velký odborník na usměrňující zásady. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.25
vidhi-kṛt
(přesto vám slouží jako) sluha — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.49
udělující pokyny — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.76
vidhi-kṛtam
bylo vykonáno Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.17
vidhi-kṛtya-yogaḥ
způsobilost k udílení příkazů a plnění povinnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.11
vidhi-liṅ
nařízení rozkazovacím způsobem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.35
vidhi-mate
podle védského systému — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.24
podle rituálních obřadů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.15
vidhi-mārge
na cestě usměrňujících zásad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.226
na cestě usměrněné oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.291
vidhi-rāga-mārge
v procesu oddané služby podle usměrňujících zásad nebo se spontánní láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.352
vidhi-naipuṇāya
který dává oddanému inteligenci, jak zkušeně následovat náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.45
vidhi-niṣedha
usměrňující zásady v podobě nařízení a zákazů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.16
vidhi-niṣedhatā
usměrňující zásady v podobě příkazů a zákazů. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.61
vidhi-niṣedhāḥ
usměrňující zásady popsané v písmech nebo dané duchovním mistrem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.113
para-vidhi
to druhé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.79
vidhi-prati
vůči Prozřetelnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.44
puraścaraṇa-vidhi
obřady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.338
pūrva-vidhi
první pravidlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.79
vidhi-vat
se stejnou úctou, jaká se vzdává Vidhimu (Brahmovi) — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.33
náležitým způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.5
podle pokynů śāsterŚrīmad-bhāgavatam 4.22.4
podle pravidel pro přijímání vznešených hostů — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.15