Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.14.25

Verš

eṣu snānaṁ japo homo
vrataṁ deva-dvijārcanam
pitṛ-deva-nṛ-bhūtebhyo
yad dattaṁ tad dhy anaśvaram

Synonyma

eṣu — ve všech těchto (obdobích); snānam — koupel v Ganze, Yamuně nebo na jiných posvátných místech; japaḥ — recitování; homaḥ — vykonávání ohňových obětí; vratam — dodržování slibů; deva — Nejvyšší Pán; dvija-arcanam — uctívání brāhmaṇů či vaiṣṇavů; pitṛ — předkům; deva — polobohům; nṛ — lidem; bhūtebhyaḥ — a všem ostatním živým bytostem; yat — cokoliv; dattam — nabídnuté; tat — to; hi — zajisté; anaśvaram — trvale prospěšné.

Překlad

Pokud se člověk v těchto obdobích koupe v Ganze, Yamuně či na jiném posvátném místě, pokud recituje mantry, obětuje do ohně, dodržuje sliby nebo uctívá Nejvyššího Pána, brāhmaṇy, předky, polobohy a všechny živé bytosti, pak veškeré milodary, které dá, přinesou trvalý prospěch.