Skip to main content

Synonyma

advaita-śākhā
větví Advaity Ācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.65
bahu śākhā
mnoho větví — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.17
baḍa-śākhā eka
jedna z největších větví — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.130
baḍa-śākhā
další velká větev — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.14
baḍa śākhā
velké větve — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.23
velká větev — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.13
śākhā-candra-nyāye
logikou ukazování měsíce skrze větve stromu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.404
podle logiky sledování měsíce skrze větve stromu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.30
śākhā-candra-nyāya
za pomoci příkladu měsíce a větví stromu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.248
logika ukazování měsíce skrze větve stromu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.65
dui śākhā
dvě větve — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.8
śākhā-gaṇa
větve. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.54
větve — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.67
sakhā guru kāntā-gaṇa
přátelé, představení a milenky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.289
sakhā-gaṇa
přátelé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.93
śākhā-upaśākhāra gaṇana
popis hlavních a vedlejších větví. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.89
sarva-śākhā-gaṇera
všech větví — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.323
śākhā-gaṇera
větví — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.20
sakhā-gaṇera
přátel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.33
he sakhā
ó můj drahý příteli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.199-200
sakhā iva
jako přítel — Bg. 11.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.19
sakhā-jñāne
s tím, že Ho považuje za přítele — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.129
kṛṣṇa-sakha
ó příteli Arjuny — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.43
ó Arjunův příteli — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.25
vṛkṣa-śākhā lañā
beroucí velkou větev stromu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.33
mahā-śākhā-madhye
mezi velkými větvemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.88
mahā-śākhā
velké větve — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.78-79
největší větví — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.8
mahā-mahā-śākhā
velké větve — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.18
miśrera sakhā
přítel Tapany Miśry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.92
mora sakhā
můj přítel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.31
Můj přítel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.83
mukhya-śākhā
hlavní větev — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.16
mūla-śākhā
hlavní větve — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.31
hlavní rostlinka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.161
śākhā-mṛgaiḥ
s opicemi — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.19-20
śākhā-mṛgaḥ
op („zvíře, které žije na vĕtvích“) — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.11
nityānanda-śākhā
větví Śrī Nityānandy Prabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.324
nityānandera śākhā
větev Śrī Nityānandy Prabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.23
śākhā-praṇayanam
rozšiřování odvĕtví — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.25