Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.6

Verš

mālākarera icchā jale bāḍe śākhā-gaṇa
prema-phula-phale bhari’ chāila bhuvana

Synonyma

mālā-kārera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; icchā-jale — zalévané vodou Jeho přání; bāḍe — rozrůstají se; śākhā-gaṇa — větve; prema — lásky k Bohu; phula-phale — s květy a plody; bhari' — naplňující; chāila — pokryly; bhuvana — celý svět.

Překlad

Zalévané vodou přání Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tyto větve a jejich odnože neomezeně rozrůstají a svými plody a květy pokryly celý svět.