Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.54

Verš

ei ta’ kahiluṅ prema-phala-vitaraṇa
ebe śuna, phala-dātā ye ye śākhā-gaṇa

Synonyma

ei — toto; ta' — nicméně; kahiluṅ — jsem vysvětlil; prema-phala — ovoce lásky k Bohu; vitaraṇa — rozdávání; ebe — nyní; śuna — slyšte; phala-dātā — ten, kdo ovoce rozdává; ye ye — kdo a kdo; śākhā-gaṇa — větve.

Překlad

Poté, co jsem popsal Pánovo rozdávání ovoce lásky k Bohu, bych chtěl popsat různé větve stromu Pána Caitanyi Mahāprabhua.