Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.8

Verš

śrī-vīrabhadra gosāñi — skandha-mahāśākhā
tāṅra upaśākhā yata, asaṅkhya tāra lekhā

Synonyma

śrī-vīrabhadra gosāñi — Śrī Vīrabhadra Gosāñi; skandha — kmene; mahā-śākhā — největší větví; tāṅra — Jeho; upaśākhā — vedlejší větve; yata — všechny; asaṅkhya — nesčetné; tāra — toho; lekhā — popis.

Překlad

Po Nityānandovi Prabhuovi je další největší větví Vīrabhadra Gosāñi, který má také nespočet odnoží a jejich odnoží. Popsat je všechny není možné.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Vīrabhadra Gosāñi byl synem Śrīly Nityānandy Prabhua a žákem Jāhnavy devī. Jeho skutečnou matkou byla Vasudhā. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (67) je popsán jako inkarnace Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua. Vīrabhadra Gosāñi se proto neliší od Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua. Ve vesnici Džhámatapuru v okrese Huglí měl Vīrabhadra Gosāñi žáka jménem Yadunāthācārya, a ten měl dvě dcery. Jeho vlastní dcera se jmenovala Śrīmatī a druhá, nevlastní, Nārāyaṇī. Obě se provdaly a je o nich zmínka v Bhakti-ratnākaře (třinácté vlně). Vīrabhadra Gosāñi měl tři žáky, kteří prosluli jako Jeho synové: Gopījana-vallabhu, Rāmakṛṣṇu a Rāmacandru. Nejmladší Rāmacandra patřil k dynastii Śāṇḍilya a jeho příjmení bylo Vaṭavyāla. Svoji rodinu založil ve vesnici Khadadaha a její členové jsou známí jako gosvāmī z Khadadahy. Nejstarší žák, Gopījana-vallabha, byl obyvatelem vesnice známé jako Lata, ležící nedaleko železniční zastávky Mánakar v okrese Bardván. Druhý Rāmakṛṣṇa žil nedaleko Máldahu, ve vesnici Gajéšpuru.“ Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura také poznamenává, že tito tři žáci náleželi k různým gotrām neboli rodům, měli různá příjmení a žili na různých místech, a proto je není možné považovat za skutečné syny Vīrabhadry Gosāñiho. Rāmacandra měl čtyři syny, z nichž nejstarší byl Rādhāmādhava, jehož třetí syn se jmenoval Yādavendra. Yādavendrův syn byl Nandakiśora, jeho syn byl Nidhikṛṣṇa, jeho syn byl Caitanya-cāṇḍa, jeho syn byl Kṛṣṇamohana, jeho syn byl Jaganmohana, jeho syn byl Vrajanātha a jeho syn byl Śyāmalāla Gosvāmī. Toto je rodokmen potomků či následovníků Vīrabhadry Gosāñiho uvedený Bhaktisiddhāntou Sarasvatīm Ṭhākurem.