Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.83

Verš

‘tumi mora sakhā, dekhāha’ — kāhāṅ prāṇa-nātha?’
eta bali’ jagamohana gelā dhari’ tāra hāta

Synonyma

tumi — ty; mora sakhā — Můj přítel; dekhāha — prosím ukaž; kāhāṅ — kde; prāṇa-nātha — Pán Mého srdce; eta bali' — to když řekl; jagamohana — do Jagamohany; gelā — šel; dhari' — poté, co uchopil; tāra — jeho; hāta — ruku.

Překlad

Pán Caitanya vrátnému řekl: „Ty jsi Můj přítel. Ukaž Mi prosím, kde je Pán Mého srdce.“ Po těchto Pánových slovech oba odešli na místo známé jako Jagamohana, odkud každý zhlíží Pána Jagannātha.