Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.8

Verš

śrīvāsa paṇḍita, āra śrī-rāma paṇḍita
dui bhāi — dui śākhā, jagate vidita

Synonyma

śrīvāsa paṇḍita — Śrīvāsa Paṇḍita; āra — a; śrī-rāma paṇḍita — Śrī Rāma Paṇḍita; dui bhāi — dva bratři; dui śākhā — dvě větve; jagate — v tomto světě; vidita — dobře známé.

Překlad

Dva bratři Śrīvāsa Paṇḍita a Śrī Rāma Paṇḍita započali dvě větve dobře známé po celém světě.

Význam

V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (90) je Śrīvāsa Paṇḍita (Śrīvāsa Ṭhākura) popsán jako inkarnace Nārady Muniho. Śrī Rāma Paṇḍita, jeho mladší bratr, je inkarnací Parvaty Muniho, Nāradova velkého přítele. Mālinī, žena Śrīvāse Paṇḍita, je oslavována jako inkarnace chůvy Ambiky, která Pána Kṛṣṇu kojila svým mateřským mlékem, a jak již bylo řečeno, jeho neteř Nārāyaṇī, matka Ṭhākura Vṛndāvana dāse, autora Śrī Caitanya-bhāgavaty, byla v kṛṣṇa-līle sestrou Ambiky. Z líčení ve Śrī Caitanya-bhāgavatě se také dozvídáme, že poté, co Pán Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās, odešel Śrīvāsa Paṇḍita z Navadvípu, zřejmě kvůli svým pocitům odloučení, a usadil se v Kumárhattě.