Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.4

Verš

tasya śrī-kṛṣṇa-caitanya-
sat-premāmara-śākhinaḥ
ūrdhva-skandhāvadhūtendoḥ
śākhā-rūpān gaṇān numaḥ

Synonyma

tasya — Jeho; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu; sat-prema — věčné lásky k Bohu; amara — nezničitelného; śākhinaḥ — stromu; ūrdhva — vysoká; skandha — větev; avadhūta-indoḥ — Śrī Nityānandy; śākhā-rūpān — v podobě různých větví; gaṇān — oddaným; numaḥ — projevuji úctu.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu je nejvyšší větví nezničitelného stromu věčné lásky k Bohu, Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua. S úctou se klaním všem vedlejším větvím, které z této nejvyšší větve vyrůstají.