Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.42

Verš

atha bhagavaṁs tavāsmābhir akhila-jagad-utpatti-sthiti-laya-nimittāyamāna-divya-māyā-vinodasya sakala-jīva-nikāyānām antar-hṛdayeṣu bahir api ca brahma-pratyag-ātma-svarūpeṇa pradhāna-rūpeṇa ca yathā-deśa-kāla-dehāvasthāna-viśeṣaṁ tad-upādānopalambhakatayānubhavataḥ sarva-pratyaya-sākṣiṇa ākāśa-śarīrasya sākṣāt para-brahmaṇaḥ paramātmanaḥ kiyān iha vārtha-viśeṣo vijñāpanīyaḥ syād visphuliṅgādibhir iva hiraṇya-retasaḥ.

Synonyma

atha — proto; bhagavan — ó Pane; tava — Tebe; asmābhiḥ — námi; akhila — celého; jagat — hmotného světa; utpatti — stvoření; sthiti — udržování; laya — a zničení; nimittāyamāna — který jsi příčinou; divya-māyā — s duchovní energií; vinodasya — Tebe, který se bavíš; sakala — všech; jīva-nikāyānām — zástupů živých bytostí; antaḥ-hṛdayeṣu — v hloubi srdcí; bahiḥ api — také vně; ca — a; brahma — neosobního Brahmanu, Absolutní Pravdy; pratyak-ātma — Nadduše; sva-rūpeṇa — Svými podobami; pradhāna-rūpeṇa — Svou podobou vnějších složek; ca — také; yathā — podle; deśa-kāla-deha-avasthāna — země, času, těla a postavení; viśeṣam — podrobnosti; tat — jejich; upādāna — hmotné příčiny; upalambhakatayā — jelikož jsi tím, kdo projevuje; anubhavataḥ — sledující; sarva-pratyaya-sākṣiṇaḥ — svědek všech různých činností; ākāśa-śarīrasya — Nadduše celého vesmíru; sākṣāt — přímo; para-brahmaṇaḥ — Nejvyšší Absolutní Pravda; paramātmanaḥ — Nadduše; kiyān — do jaké míry; iha — zde; — nebo; artha-viśeṣaḥ — zvláštní potřeba; vijñāpanīyaḥ — být informován; syāt — může být; visphuliṅga-ādibhiḥ — jiskrami ohně; iva — jako; hiraṇya-retasaḥ — původnímu ohni.

Překlad

Ó Pane, stejně jako malé jiskry nedokáží to, co celý oheň, my jakožto Tvoje jiskry Tě nemůžeme informovat o svých životních potřebách. Jsi úplný celek. Co bychom Ti tedy měli říkat? Víš vše, protože jsi původní příčinou vesmírného projevu, udržovatelem a ničitelem celého vesmírného stvoření. Neustále se věnuješ Svým zábavám se Svými duchovními a hmotnými energiemi, neboť jsi vládcem veškerých energií. Existuješ uvnitř všech živých bytostí, uvnitř vesmírného projevu a také mimo ně. Vnitřně existuješ jako Parabrahman a vnějšně jako složky hmotného stvoření. I když jsi tedy projevený na různých úrovních, v různých dobách, na různých místech a v různých tělech, jsi Ty, Osobnost Božství, původní příčinou všech příčin. Jsi skutečně původním prvkem. Svědčíš všem činnostem, ale jelikož jsi velký jako nebe, nikdy se Tě žádná z nich nedotýká. Jako Parabrahman a Paramātmā jsi svědkem všeho. Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nic Ti není neznámé.

Význam

Absolutní Pravda existuje na třech úrovních duchovního porozumění: jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān (brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate). Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství, je původcem Brahmanu a Paramātmy. Brahman, neosobní Absolutní Pravda, je všeprostupující a Paramātmā je lokálně umístěná v srdci každého, ale Bhagavān, Jehož uctívají oddaní, je původní příčinou všech příčin. Čistý oddaný si uvědomuje, že jelikož Pánu není nic neznámé, není třeba Ho informovat o tom, co oddanému vyhovuje a co mu působí potíže. Čistý oddaný ví, že nemusí Absolutní Pravdu žádat o žádné hmotné potřeby. Když tedy polobozi informovali Nejvyšší Osobnost Božství o své úzkosti způsobené útokem Vṛtrāsury, omlouvali se, že se modlí o své bezpečí. Začínající oddaný samozřejmě přichází za Nejvyšším Pánem pro úlevu od těžkostí či chudoby nebo pro spekulativní poznání o Pánu. Bhagavad-gītā (7.16) uvádí čtyři druhy zbožných lidí, kteří začínají s oddanou službou Pánu — ten, kdo trpí (ārta), kdo potřebuje peníze (ārthārthī), kdo je zvídavý (jijñāsu) a kdo hledá Absolutní Pravdu (jñānī). Čistý oddaný však ví, že jelikož je Pán všudypřítomný a vševědoucí, není třeba se k Němu modlit nebo Ho uctívat pro osobní prospěch. Čistý oddaný vždy slouží Pánu, aniž by cokoliv požadoval. Pán je přítomný všude a zná potřeby Svých oddaných; proto Ho není třeba obtěžovat žádostmi o hmotné výhody.