Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.41

Verš

asmākaṁ tāvakānāṁ tatatata natānāṁ hare tava caraṇa-nalina-yugala-dhyānānubaddha-hṛdaya-nigaḍānāṁ sva-liṅga-vivaraṇenātmasāt-kṛtānām anukampānurañjita-viśada-rucira-śiśira-smitāvalokena vigalita-madhura-mukha-rasāmṛta-kalayā cāntas tāpam anaghārhasi śamayitum.

Synonyma

asmākam — nás; tāvakānām — kteří zcela a výhradně závisíme na Tobě; tata-tata — ó děde, otče otce; natānām — kteří jsme Ti plně odevzdaní; hare — ó Pane Hari; tava — Tvých; caraṇa — o nohách; nalina-yugala — jako dva modré lotosové květy; dhyāna — meditací; anubaddha — připoutáni; hṛdaya — v srdci; nigaḍānām — jejichž okovy; sva-liṅga-vivaraṇena — projevením Své podoby; ātmasāt-kṛtānām — těch, které přijímáš za Své; anukampā — soucitem; anurañjita — zabarvený; viśada — jasný; rucira — velice příjemný; śiśira — chladivý; smita — s úsměvem; avalokena — Svým pohledem; vigalita — pohnutý soucitem; madhura-mukha-rasa — velice sladkých slov vycházejících z Tvých úst; amṛta-kalayā — kapkami nektaru; ca — a; antaḥ — v hloubi našich srdcí; tāpam — velkou bolest; anagha — ó svrchovaně čistý; arhasi — měl bys; śamayitum — potlačit.

Překlad

Ó nejvyšší ochránce, ó praotče, ó svrchovaně čistý Pane! Všichni jsme duše odevzdané u Tvých lotosových nohou. Naše mysli jsou v meditaci připoutány k Tvým lotosovým nohám pouty lásky. Nyní prosím projev Svou inkarnaci. Přijmi nás jako Své věčné služebníky a oddané, buď s námi spokojený a měj k nám soucit. Svým láskyplným pohledem, který doprovází chladivý a příjemný soucitný úsměv, a sladkými, nektarovými slovy, jež vycházejí z Tvých nádherných úst, nás zbav úzkosti způsobené tímto Vṛtrāsurou, jenž je neustálým zdrojem bolesti v hloubi našich srdcí.

Význam

Pán Brahmā je považován za otce polobohů, ale Kṛṣṇa či Pán Viṣṇu je otcem Brahmy, protože Brahmā se narodil z lotosu vyrůstajícího z Pánova břicha.