Skip to main content

Synonyma

ajña-sa-arthaḥ
v zájmu darebáků — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.28
akṛta-arthaḥ
nedokončený — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.4
mat-anugraha-arthaḥ
považuje získání Mé milosti za cíl života — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.15
arthaḥ
je určeno — Bg. 2.46
účel — Bg. 3.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.9
konec — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.10
zájem — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.22, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.35
hoden. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.21
nezbytnost — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.3
podstata — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.6
nejvyšší zisk — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.6
hodnota — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.17
nějakou cenu ve srovnání s — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.18
záměr — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.13
údaje — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.4
význam. — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.37
cíl — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.46
plody — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.30
předmět vnímání — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48
předmět — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.33
věc — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.65
smysl nebo cíl — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.13
účel. — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.41
smysl — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.32
hmotné prvky — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.7
prospěch, zájem — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.2
jakákoliv motivace (Osobnost Božství je pravý pán a Prahlāda Mahārāja je čistý oddaný bez jakýchkoliv materialistických motivací) — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.6
peníze — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.18
povinnost — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.38
cíl života — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.27
svůj zámĕr — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.12
rozvíjení. — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.17
jehož cíle — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.24
záležitost — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.36
svého zámĕru — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.36
skutečností — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.1
jehož zámĕr — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.41
majetek — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.43
mající zámĕry — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.3
přínos — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.4