Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48

Verš

tejo-guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tac cakṣur ucyate
ambho-guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tad rasanaṁ viduḥ
bhūmer guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya sa ghrāṇa ucyate

Synonyma

tejaḥ-guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost ohně (tvar); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; cakṣuḥ — zrak; ucyate — nazývá se; ambhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost vody (chuť); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; rasanam — chuť; viduḥ — znají; bhūmeḥ guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost země (vůně); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; saḥ — to; ghrāṇaḥ — čich; ucyate — nazývá se.

Překlad

Smysl, jehož předmětem vnímání je tvar jakožto typická vlastnost ohně, je zrak. Smysl, jehož předmětem vnímání je chuť jakožto typická vlastnost vody, se nazývá chuťový smysl. A konečně smysl, jehož předmětem vnímání je vůně jakožto typická vlastnost země, se nazývá čich.