Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.47

Verš

nabho-guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tac chrotram ucyate
vāyor guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tat sparśanaṁ viduḥ

Synonyma

nabhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost éteru (zvuk); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; śrotram — sluch; ucyate — se nazývá; vāyoḥ guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost vzduchu (dotek); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; sparśanam — hmat; viduḥ — znají.

Překlad

Smysl, jehož předmětem vnímání je zvuk, se nazývá sluch a smysl, jehož předmětem vnímání je dotek, se nazývá hmat.

Význam

Zvuk je jednou z vlastností éteru a je předmětem naslouchání. Stejně tak je dotek vlastností vzduchu a je předmětem hmatu.