Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.49

Verš

parasya dṛśyate dharmo
hy aparasmin samanvayāt
ato viśeṣo bhāvānāṁ
bhūmāv evopalakṣyate

Synonyma

parasya — příčiny; dṛśyate — je vidět; dharmaḥ — vlastnosti; hi — jistě; aparasmin — v důsledku; samanvayāt — v daném pořadí; ataḥ — proto; viśeṣaḥ — typická vlastnost; bhāvānām — všech prvků; bhūmau — v zemi; eva — samotné; upalakṣyate — je vidět.

Překlad

Jelikož příčina existuje i ve svém důsledku, vlastnost předchozího prvku se objevuje i v následujícím. Z tohoto důvodu existují význačné vlastnosti všech prvků pouze v zemi.

Význam

Zvuk je příčinou éteru, éter je příčinou vzduchu, vzduch je příčinou ohně, oheň je příčinou vody a voda je příčinou země. V éteru existuje pouze zvuk; ve vzduchu existuje zvuk a dotek; v ohni existuje zvuk, dotek a tvar; ve vodě existuje zvuk, dotek, tvar a chuť a v zemi zvuk, dotek, tvar, chuť a vůně. Země tedy obsahuje všechny vlastnosti ostatních prvků — je jejich souhrnem. Země má všech pět základních vlastností, voda má čtyři vlastnosti, oheň má tři, vzduch dvě a nebe má pouze jednu vlastnost, zvuk.