Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.7

Verš

dehena dehino rājan
dehād deho ’bhijāyate
bījād eva yathā bījaṁ
dehy artha iva śāśvataḥ

Synonyma

dehena — prostřednictvím těla; dehinaḥ — otce, který má hmotné tělo; rājan — ó králi; dehāt — z těla (matky); dehaḥ — další tělo; abhijāyate — rodí se; bījāt — z jednoho semene; eva — vskutku; yathā — stejně jako; bījam — další semeno; dehī — živá bytost, která přijala hmotné tělo; arthaḥ — hmotné prvky; iva — jako; śāśvataḥ — věčné.

Překlad

Ó králi, z jednoho těla (otcova) je prostřednictvím druhého těla (matčina) vytvořeno třetí tělo (synovo), stejně jako z jednoho semene vzniká další. Tak jako jsou věčné prvky hmotného těla, je věčná i živá bytost, která se jejich prostřednictvím objevuje.

Význam

Z Bhagavad-gīty se dozvídáme, že existují dvě energie — vyšší a nižší. Nižší energie sestává z pěti hrubohmotných a tří jemnohmotných prvků. Živá bytost, která představuje vyšší energii, se působením hmotné přírody neboli pod jejím dohledem objevuje prostřednictvím těchto prvků v různých tělech. Jak hmotná, tak duchovní energie — hmota i duše—ve skutečnosti existují věčně jako energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Zdrojem energií je Svrchovaná Osoba. Jelikož si duchovní energie — živá bytost, která je nedílnou částí Nejvyššího Pána — přeje užívat tohoto hmotného světa, Pán jí dává příležitost přijímat různé druhy hmotných těl a užívat si či trpět v různých hmotných podmínkách. Duchovní energii neboli živou bytost, která si chce užívat hmoty, ve skutečnosti řídí Nejvyšší Pán. Takzvaný otec a matka s ní nemají nic společného. Prostřednictvím takzvaných otců a matek přijímá živá bytost různá těla jako výsledek své vlastní volby a karmy.