Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.8

Verš

deha-dehi-vibhāgo ’yam
aviveka-kṛtaḥ purā
jāti-vyakti-vibhāgo ’yaṁ
yathā vastuni kalpitaḥ

Synonyma

deha — tohoto těla; dehi — a majitele těla; vibhāgaḥ — rozdělení; ayam — toto; aviveka — z nevědomosti; kṛtaḥ — činěné; purā — od nepaměti; jāti — třídy či kasty; vyakti — a jednotlivce; vibhāgaḥ — rozdělení; ayam — toto; yathā — stejně jako; vastuni — v původním předmětu; kalpitaḥ — představované.

Překlad

Rozdělení vytvořená zobecňováním a upřesňováním — například na národnosti a jedince — jsou dílem představivosti těch, kdo nemají velké poznání.

Význam

Ve skutečnosti existují dvě energie — hmotná a duchovní. Obě existují věčně, neboť pocházejí z věčné pravdy, Nejvyššího Pána. Jelikož si individuální duše, individuální živá bytost, již od nepaměti přeje jednat v zapomnění na svou původní totožnost, přijímá různá postavení v hmotných tělech a různá označení podle četných rozdělení — na národnosti, společenství, společnosti, druhy a tak dále.