Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.9

Verš

śrī-śuka uvāca
evam āśvāsito rājā
citraketur dvijoktibhiḥ
vimṛjya pāṇinā vaktram
ādhi-mlānam abhāṣata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; āśvāsitaḥ — osvícený či obdařený nadějí; rājā — král; citraketuḥ — Citraketu; dvija-uktibhiḥ — díky pokynům velkých brāhmaṇů (Nārady a Aṅgiry Ṛṣiho); vimṛjya — utřel; pāṇinā — rukou; vaktram — obličej; ādhi-mlānam — svraštělý nářkem; abhāṣata — inteligentně promluvil.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Král Citraketu, osvícený pokyny Nārady a Aṅgiry, tak získal poznání a ožil nadějí. Rukou si utřel svraštělou tvář a začal hovořit.