Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.10

Verš

śrī-rājovāca
kau yuvāṁ jñāna-sampannau
mahiṣṭhau ca mahīyasām
avadhūtena veṣeṇa
gūḍhāv iha samāgatau

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Citraketu řekl; kau — kdo; yuvām — vy dva; jñāna-sampannau — s úplným poznáním; mahiṣṭhau — největší; ca — také; mahīyasām — mezi jinými velkými osobnostmi; avadhūtena — osvobozených potulných mnichů; veṣeṇa — oděvem; gūḍhau — zahalení; iha — na toto místo; samāgatau — dospěli.

Překlad

Král Citraketu řekl: Abyste skryli svou totožnost, oba jste sem přišli oblečení jako avadhūtové, osvobozené osoby, ale vidím, že co se týče vědomí jste nejpokročilejší ze všech lidí. Znáte vše takové, jaké to je, a proto jste největší ze všech velkých osobností.