Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.41

Verš

ākalpam evaṁ veṣaṁ gata eṣa bhagavān ātma-yogamāyayā viracita-vividha-loka-yātrā-gopīyāyety arthaḥ.

Synonyma

ā-kalpam — po dobu vyměřenou stvoření; evam — tak; veṣam — vzhled; gataḥ — přijal; eṣaḥ — tento; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; ātma-yoga-māyayā — Svou vlastní duchovní energií; viracita — přivedl k dokonalosti; vividha-loka-yātrā — zdroj živobytí různých planetárních soustav; gopīyāya — jen pro udržování; iti — takto; arthaḥ — účel.

Překlad

Různé podoby Nejvyšší Osobnosti Božství, jako je Nārāyaṇa a Viṣṇu, jsou krásně ozdobeny různými zbraněmi. Pán tyto podoby projevuje, aby udržoval všechny rozmanité planety stvořené Jeho osobní energií, yogamāyou.

Význam

V Bhagavad-gītě (4.6) Pán Kṛṣṇa říká: sambhavāmy ātma-māyayā — “Zjevuji se prostřednictvím Své vnitřní energie.” Slovo ātma-māyā se týká Pánovy osobní energie, yogamāyi. Poté, co Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, stvoří prostřednictvím yogamāyi hmotný a duchovní svět, Sám je udržuje tak, že se expanduje na různé kategorie, jako jsou Viṣṇu mūrti a polobozi. Udržuje hmotné stvoření od začátku až do konce a duchovní svět udržuje Osobně.