Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.40

Verš

teṣāṁ sva-vibhūtīnāṁ loka-pālānāṁ ca vividha-vīryopabṛṁhaṇāya bhagavān parama-mahā-puruṣo mahā-vibhūti-patir antaryāmy ātmano viśuddha-sattvaṁ dharma-jñāna-vairāgyaiśvaryādy-aṣṭa-mahā-siddhy-upalakṣaṇaṁ viṣvaksenādibhiḥ sva-pārṣada-pravaraiḥ parivārito nija-varāyudhopaśobhitair nija-bhuja-daṇḍaiḥ sandhārayamāṇas tasmin giri-vare samantāt sakala-loka-svastaya āste.

Synonyma

teṣām — jich všech; sva-vibhūtīnām — jež jsou Jeho osobními expanzemi a pomocníky; loka-pālānām — jež jsou pověřeni dohledem na vesmírné dění; ca — a; vividha — rozmanitosti; vīrya-upabṛṁhaṇāya — pro šíření moci; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; parama-mahā-puruṣaḥ — nejpřednější vládce všech druhů bohatství, Nejvyšší Osobnost Božství; mahā-vibhūti-patiḥ — vládce všech nepochopitelných sil; antaryāmī — Nadduše; ātmanaḥ — Jeho; viśuddha-sattvam — neznečištěný kvalitami hmotné přírody; dharma-jñāna-vairāgya — náboženství, čistého poznání a odříkání; aiśvarya-ādi — všech druhů bohatství; aṣṭa — osm; mahā-siddhi — a velkých mystických dokonalostí; upalakṣaṇam — s vlastnostmi; viṣvaksena-ādibhiḥ — Svou expanzí známou jako Viṣvaksena a dalšími; sva-pārṣada-pravaraiḥ — nejlepší z osobních služebníků; parivāritaḥ — obklopený; nija — Jeho vlastními; vara-āyudha — různými druhy zbraní; upaśobhitaiḥ — ozdobený; nija — vlastními; bhuja-daṇḍaiḥ — se silnými pažemi; sandhārayamāṇaḥ — projevuje tuto podobu; tasmin — na té; giri-vare — velké hoře; samantāt — všude kolem; sakala-loka-svastaye — pro dobro všech planetárních soustav; āste — existuje.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství je vládcem všeho transcendentálního bohatství a duchovního nebe. Je Nejvyšší Osobou, Bhagavānem, Nadduší všech. Polobozi vedení Indrou, králem nebes, jsou pověřeni dohledem na dění v hmotném světě. Pán se projevuje na vrcholu oné hory v duchovním těle, neznečištěný kvalitami hmotné přírody, aby přinesl prospěch všem živým bytostem na všech planetách a posílil moc zmíněných slonů a polobohů. Je obklopen Svými osobními expanzemi a služebníky, jako je Viśvaksena, a projevuje všechny Své dokonalé atributy, jako je náboženství a poznání, a Své mystické síly, jako je aṇimā, laghimā a mahimā. Zaujímá nádherný postoj a zdobí Ho různé zbraně, které drží ve Svých čtyřech rukách.