Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.42

Verš

yo ’ntar-vistāra etena hy aloka-parimāṇaṁ ca vyākhyātaṁ yad bahir lokālokācalāt; tataḥ parastād yogeśvara-gatiṁ viśuddhām udāharanti.

Synonyma

yaḥ — to, co; antaḥ-vistāraḥ — vzdálenost uvnitř hory Lokāloka; etena — tím; hi — vskutku; aloka-parimāṇam — šířka území zvaného Aloka-varṣa; ca — a; vyākhyātam — popsáno; yat — které; bahiḥ — vně; lokāloka-acalāt — za horou Lokāloka; tataḥ — to; parastāt — za; yogeśvara-gatim — cesta Yogeśvary (Kṛṣṇy) při pronikání obaly vesmíru; viśuddhām — bez hmotného znečištění; udāharanti — říkají.

Překlad

Můj drahý králi, na vnější straně hory Lokāloka je území zvané Aloka-varṣa, které se rozprostírá do stejné šířky jako oblast uvnitř hory—125 000 000 yojanů (1,6 miliardy kilometrů). Za Aloka-varṣou se nalézá cíl těch, kdo usilují o osvobození z hmotného světa, a jelikož je mimo dosah kvalit hmotné přírody, je naprosto čistý. Tímto územím vezl Pán Kṛṣṇa Arjunu, když se vydal přivést zpět brāhmaṇovy syny.