Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.43

Verš

aṇḍa-madhya-gataḥ sūryo
dyāv-ābhūmyor yad antaram
sūryāṇḍa-golayor madhye
koṭyaḥ syuḥ pañca-viṁśatiḥ

Synonyma

aṇḍa-madhya-gataḥ — umístěné ve středu vesmíru; sūryaḥ — Slunce; dyāv-ābhūmyoḥ — dva planetární systémy, Bhūloka a Bhuvarloka; yat — které; antaram — mezi; sūrya — Slunce; aṇḍa-golayoḥ — a vesmírná koule; madhye — uprostřed; koṭyaḥ — skupiny deseti miliónů; syuḥ — jsou; pañca-viṁśatiḥ — dvacet pět.

Překlad

Slunce se při vertikálním pohledu nachází uprostřed vesmíru, v oblasti mezi Bhūlokou a Bhuvarlokou, která se nazývá antarikṣa, meziplanetární prostor. Vzdálenost mezi Sluncem a obvodem vesmíru je dvacet pět koṭi yojanů (3,2 miliardy kilometrů).

Význam

Slovo koṭi znamená deset miliónů a jeden yojan je 12,8 kilometrů. Průměr vesmíru je padesát koṭi yojanů (6,4 miliard kilometrů). Slunce je uprostřed vesmíru, a proto je vzdálenost mezi ním a okrajem vesmíru vypočítána na dvacet pět koṭi yojanů (3,2 miliardy kilometrů).