Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.21

Verš

athāpi yat-pāda-nakhāvasṛṣṭaṁ
jagad viriñcopahṛtārhaṇāmbhaḥ
seśaṁ punāty anyatamo mukundāt
ko nāma loke bhagavat-padārthaḥ

Synonyma

atha — proto; api — jistě; yat — Jehož; pāda-nakha — nehty na nohou; avasṛṣṭam — emanující; jagat — celý vesmír; viriñca — Brahmājī; upahṛta — shromáždil; arhaṇa — uctívání; ambhaḥ — voda; sa — společně s; īśam — Pán Śiva; punāti — očišťuje; anyatamaḥ — kdo jiný; mukundāt — než Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa; kaḥ — kdo; nāma — jméno; loke — ve světě; bhagavat — Nejvyšší Pán; pada — postavení; arthaḥ — hoden.

Překlad

Kdo jiný může být hoden titulu Nejvyšší Pán než Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa? Brahmājī shromáždil vodu emanující z nehtů na Jeho nohou, aby ji daroval Pánu Śivovi jako uctivé přivítání, a tato voda (Ganga) očišťuje celý vesmír včetně Pána Śivy.

Význam

Představa nevědomých lidí, že ve védské literatuře se vyskytuje mnoho bohů, je naprosto špatná. Pán je jeden a jediný, ale expanduje se mnoha způsoby, což potvrzují i Vedy. Těchto expanzí Pána je nekonečné množství, ale některé z nich jsou živé bytosti. Živé bytosti nejsou tak mocné jako úplné expanze Pána, a proto existují dva různé druhy expanzí. Pán Brahmā je obvykle jednou z živých bytostí a Pán Śiva je uprostřed mezi Pánem a živými bytostmi. Jinak řečeno, ani polobozi jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, kteří jsou hlavními ze všech polobohů, se nemohou rovnat Pánu Viṣṇuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, nebo být větší než On. Bohyně štěstí Lakṣmī a všemocní polobozi Brahmā a Śiva jsou zaměstnáni v uctívání Viṣṇua, Pána Kṛṣṇy; kdo tedy může být mocnější než Mukunda (Pán Kṛṣṇa), aby mohl být skutečně nazýván Nejvyšší Osobností Božství? Bohyně štěstí Lakṣmījī, Pán Brahmā a Pán Śiva nejsou nezávislí; jsou mocní pouze jako expanze Nejvyššího Pána a všichni jsou zaměstnáni v transcendentální láskyplné službě Pánu. A stejně tak živé bytosti. Existují čtyři školy oddaných uctívajících Pána a hlavními z nich jsou Brahma-sampradāya, Rudra-sampradāya a Śrī-sampradāya, které pocházejí přímo od Pána Brahmy, Pána Śivy a bohyně štěstí Lakṣmī. Kromě těchto tří uvedených sampradāyí existuje ještě Kumāra-sampradāya, která pochází od Sanat-kumāra. Všechny čtyři původní sampradāyi jsou dodnes svědomitě zaměstnány v transcendentální službě Pánu a všechny dodnes prohlašují, že Pán Kṛṣṇa, Mukunda, je Nejvyšší Osobnost Božství a že žádná jiná osobnost Mu není rovna a žádná není větší než On.